Ändring i säkerhetsreglerna

Den inledande säkerhetsregeln om tillstånd blir säkerhetsregel 0 från 1 januari 2018

För att tydliggöra vikten av tillståndsgivningen och den riskbedömning som görs i samband med denna, genomförs en ändring i säkerhetsreglerna för Heta Arbeten® från och med den 1 januari 2018.

Ändringen gäller den inledande säkerhetsregeln om tillstånd som nu, precis som de andra säkerhetsreglerna, blir numrerad. Säkerhetsregeln om tillstånd får nummer 0.

Läs alla 14 säkerhetsregler här

1 januari 2017 skedde en ändring i säkerhetsregel 3

Syftet med ändringen var att förtydliga regeln och undvika missförstånd. Den nya lydelsen är: ”För arbete i utrymmen som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara ska tillstånd inhämtas från den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.”

Skillnaden är att det fetmarkerade ordet ”från” ersätter ordet ”av”.

Läs alla 14 säkerhetsregler här