Ubildningskommitté och utskott

utskott.png

Utbildningskommittén för Heta Arbeten®
Kommittén förkortas UKHA och är ett rådgivande organ till Brandskyddsföreningen för Heta Arbeten. Kommitténs ledamöter är utsedda av Brandskyddsföreningens styrelse och har till uppgift att utveckla, förankra och kommunicera verksamheten inom Heta Arbeten®.   

UKHA ingår även i ett nordiskt samarbete med syfte att skapa samsyn på och fortsatt utveckling för hetarbetare i de nordiska länderna. 

UKHA har sin verksamhet uppdelad på fyra olika utskott: 

Försäkringsutskottet som framförallt behandlar frågor om säkerhetsregler, tillståndslistor, tillståndsansvarig och delegeringar. 

Utbildningsutskottet som framförallt behandlar frågor om utbildningsmateriel och läroböcker. 

Certifieringsutskottet som framförallt behandlar överklagande på Brandskyddsföreningens beslut om arrangörer och instruktörer. 

Teknik- och entreprenörsutskottet som framförallt behandlar tekniska frågor om Heta Arbeten®.