Digital tillstånd- och kontrollista för Heta Arbeten®!

Du som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® kan hämta hem app Heta Arbeten® och får då tillgång till digitala tillstånds- och kontrollistan och alla dess funktioner. Den digitala listan är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta ditt jobb som tillståndsansvarig ute på fältet. Listan fungerar bäst via appen på din smartphone eller läsplatta med går självklart även att använda på en dator.

Hämta hem app Heta Arbeten® och kom igång med att skriva digitala tillstånd här.

Den digitala tillståndslistan har flera funktioner för att effektivisera tillståndsgivningen och som höjer säkerheten.

Öka effektiviteten:

 • Den digitala tillståndslistan underlättar tillståndsgivningen genom att ge stöd i riskbedömningen och leda dig igenom tillståndsgivningen
 • Hitta snabbt rätt larmadress med GPS.
 • Med kameran i din mobil eller läsplatta kan du ta bilder och dokumentera platsen och arbetet samt lagra det tillsammans med tillståndet. 
 • Påminnelser. Med den digitala tillståndslistan har du möjlighet att få påminnelser om dina tillstånd via sms eller e-post. Du kan till exempel bli påmind om när ett tillstånd startar, när tillståndet löper ut och när ett tillstånd har avslutats. Du får också påminnelse om att återställa eventuella avstängda brandsskyddsystem när du avslutar tillståndet. 
 • Alla i teamet kan använda den digitala tillståndslistan. Andra certifikat för brandfarliga heta arbeten* än Heta Arbeten® kan manuellt läggas till av den tillståndsansvariga i rollen som hetarbetare eller brandvakt.

Säkerhet:

 • Du kan enkelt hitta och kontrollera giltiga certifikat Heta Arbeten®. Listan söker mot databasen med alla certifikat Heta Arbeten®.
 • Tillståndsgivning på plats. Eftersom tillståndsgivningen och signering sker på en och samma enhet så höjer vi säkerheten för tillståndsgivning på aktuell plats. 
 • Säkerhet. Endast de som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® kan påbörja, utfärda, lagra och hämta avslutade tillstånd.
 • Undvik missförstånd på grund av språk: Den digitala tillståndslistan underlättar arbetet om man i teamet är från flera olika nationaliteter genom att man kan växla mellan språk. Informationen i listan och om alla säkerhetsregler finns även på litauiska, ryska, engelska och polska. Du kan växla mellan språken hur ofta du vill så att alla i teamet kan ta till sig informationen på sitt språk.
 • Exportera. När ett tillstånd är avslutat kan tillståndsansvarig exportera tillståndet tillsammans med alla bilagor (bilder mm) till en pdf-fil som sedan kan skickas vidare via e-post.
 • Digital lagring via app Heta Arbeten®. Tillståndet startas, skrivs, signeras och lagras digitalt och alla som är involverade i det aktuella tillståndet kommer åt det via app Heta Arbeten®.
 • Med den digitala tillstånds- och kontrollistan kan du alltid vara säker på att du har den senaste versionen av listan.

Hur gör jag för att börja skriva digitala tillstånd?
Du som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten® kommer åt den digitala tillstånd- och kontrollistan via app Heta Arbeten®. Du måste vara inloggad för att kunna skapa och se dina tillstånd. Andra certifikat kan läggas till på tillståndet av den tillståndsansvariga i rollen som hetarbetare eller brandvakt. 

Efter att du har loggat in i appen navigerar du till Digital tillståndslista. Där kan du sedan skapa nya tillstånd och se pågående, planerade och avslutade tillstånd. När ett tillstånd är avslutat har du som tillståndsansvarig möjligheten att exportera det och/eller mejla det som bilaga.

Vill du använda den digitala tillstånd- och kontrollistan för Heta Arbeten® på din arbetsplats? Kom igång genom att hämta hem app Heta Arbeten®.

 

* Brandskyddsföreningen ansvarar endast för behörighet och kompetens hos personer som gått behörighetsutbildning Heta Arbeten®.