Intervju Christian Klaesson

Christian Klaesson är en av tusentals certifierade hetarbetare i Sverige. Sedan några år tillbaka driver han egna byggfirman CDK Bygg. Våren 2014 certifierade han sig för Heta Arbeten®.

- Det var en givande kurs tycker jag. Den gav en hel del ny kunskap samtidigt som den befäste kunskaper jag hade med mig från min grundutbildning, berättar Christian Klaesson.

De vanligaste uppdragen med Heta Arbeten® för Christian Klaesson utförs på tak och under badrumsrenoveringar. Det är många hårda gamla rör som måste kapas och under utbildningen i Heta Arbeten® blev Christian varse om hur omfattande värmealstringen från kaparbetet faktiskt är. En kunskap som ändrade hans sätt att jobba och idag planerar han bättre inför rörkapningen. 

En annan positiv aspekt av att vara certifierad har Christian Klaesson märkt i kontakten med kunderna.

- Med certifikatet kommer en trygghet mot kund.  Mina kunder vet att jag har det certifikat försäkringsbolagen kräver om något skulle hända. Men framförallt har utbildningen bidragit till att jag känner mig tryggare i mitt eget arbete. Nu har jag den kunskap som krävs för att utföra mitt yrke så brandsäkert som möjligt.