Certifiering

Certifiering sker genom ett digitalt kunskapstest om 16 frågor.

Testet utförs på en dator, i en smartphone eller på en surfplatta och består av 16 frågor som besvaras genom att av tre svarsalternativ välja det korrekta alternativet. Efter avslutat test får kursdeltagaren omedelbar respons på om testet är godkänt eller inte. Ett icke godkänt test ger möjligheten att göra om testet från början. 

Ett godkänt test innebär att kursdeltagaren är certifierad hetarbetare och får se en bild på sitt certifikat. Samma bild skickas automatiskt till prägling och det fysiska certifikatet skickas till kursdeltagaren inom sju dagar. 

Subventionerad certifieringsavgift för unga
Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige och vill underlätta för unga vuxna att komma ut på arbetsmarknaden med ett giltigt Heta Arbeten® certifikat. Därför subventionerar Brandskyddsföreningen certifieringsavgiften för elever under 20 år (födelsedagen). IT-stödet för Heta Arbeten® känner automatiskt av vilka elever på en kurs som får ta del av erbjudandet.