Arrangörsansökan

Vad kul att du vill bli arrangör! Följ instruktionerna och fyll i din ansökan nedan.

När vi mottagit och kontrollerat din ansökan skickar vi två olika avtal:

  • Avtal utbildningsarrangör Heta Arbeten®.
  • Avtal om personuppgiftsbehandling mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Dessa ska skrivas under och returneras till:  
Brandskyddsföreningen
Att: Kundsupport
Box 47244
100 74 STOCKHOLM.

När avtalen kommit i retur till Brandskyddsföreningen och godkänts kommer ni att få ett välkomstmeddelande och en inloggning till ”Mina sidor”.

Sökande förbinder sig att:

  • Anordna utbildningar som följer utbildningsplanen förHeta Arbeten®.
  • Använda sig av aktuellt utbildningsmaterial (böcker, presentation och manus) som tagits fram av Brandskyddsföreningen.
  • Använda sig av instruktörer som är certifierade av Brandskyddsföreningen för aktuell period.
  • Använda Brandskyddsföreningens IT-stöd (Mina Sidor) för att dokumentera och certifiera deltagarna.
  • Sprida information som påverkar utbildningen i Heta Arbeten® till sina instruktörer.
  • Rapportera till Brandskyddsföreningen när det upptäcks brister hos instruktörer som påverkar utbildningen i Heta Arbeten®.
  • Betala avgifter enligt Brandskyddsföreningens prislista
  • I övrigt följa aktuell utgåva av norm SBF 2012 för arrangörer samt arrangörsavtal.

Vill du säga upp ditt arrangörsskap för Heta Arbeten® ska du anmäla detta skriftligen till Brandskyddsföreningen: hetaarbeten@brandskyddsforeningen.se. Vi har 2-3 veckors handläggningstid, därefter 4 månaders uppsägningstid (om inget annat är avtalat).

Faktureringsmetod*
Arrangören intygar härmed att ovan nämnda krav är uppfyllda och kommer att följas för utbildningsverksamheten för Heta Arbeten®. Arrangören är medveten om att brister i kravuppfyllandet kan leda till att certifikatet som arrangör återkallas.