Bakgrund

Brandskyddsföreningens engagemang inom Heta Arbeten® har pågått under mer än ett halvsekel. 1990 blev en milstolpe i och med att Brandskyddsföreningen lade fram en norm för Heta Arbeten® samt utvecklade den första behörighetsutbildningen.

Upphovet till utbildningen var en radikal ökning av olycksfall och brandskador som under 1980-talets senare del orsakats av Heta Arbeten®.  Brandskyddsföreningen beslutade sig då för att i samråd med försäkringsbolagen vända på den utvecklingen. Nya säkerhetsregler från Brandskyddsföreningen och strängare säkerhetsföreskrifter i försäkringsbolagens villkor utgjorde grunden för det regelverk som sedan 1990 utgjort norm för Heta Arbeten®. Samtidigt tog Brandskyddsföreningen på sig ansvaret för att utveckla den behörighetsutbildning som idag går under namnet Heta Arbeten®

Idag är närmare 350 000 personer certifierade för att utföra Heta Arbeten®.  Hur många liv som räddats genom denna skadeprevention är omöjligt att mäta, men skadekostnaderna för Heta Arbeten® har sedan 1990 minskat med 75 procent.