Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen är en ny lag som reglerar hur företag får behandla personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 kommer nya regler att gälla. Brandskyddsföreningen arbetar med att införa de förändringar som är nödvändiga enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Brandskyddsföreningen genomför organisatoriska såväl som tekniska förändringar med målet att implementeringen ska vara färdig innan den 25 maj.