Behörighetsutbildning Heta Arbeten® hålls på distans

Arrangörer inom Heta Arbeten® kan hålla behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans. Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare inte kan ta sig till utbildningarna. Med utbildningar på distans gör Brandskyddsföreningen det möjligt att fortsätta brandsäkra arbetsplatserna, även under coronakrisen.

Hur kommer det sig att ni möjliggör för arrangörer att hålla Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans?
Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare har svårt att ta sig till behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Det har fått stora konsekvenser för många intressenter - bland annat de företag som beställer och utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, de företag som arrangerar utbildningen, men också för enskilda personer som behöver behörigheten för att kunna arbeta.

För Brandskyddsföreningen är det viktigt att kunna fortsätta utbilda för att upprätthålla brandsäkerheten vid heta arbeten även under coronakrisen. Därför har vi tillsammans med Utbildningskommittén för Heta Arbeten®, där både beställande branscher och försäkringsbolag är representerade, tagit beslutet att möjliggöra behörighetsutbildningen på distans. Möjligheten har förlängts och gäller till och med den 30 september 2021.

Kontakta din arrangör för att ta reda på vad de kan tillhandahålla. Hitta en utbildningsarrangör här 

Finns det någon webbutbildning för Heta Arbeten® tillgänglig?
Nej, det finns i nuläget inte någon webbutbildning för Heta Arbeten®. Däremot har Brandskyddsföreningen i nära samarbete med försäkringsbolag och berörda branscher öppnat upp för våra arrangörer att hålla Behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans. 

Kommer distansutbildningen påverka innehållet i utbildningen på något sätt?
Brandskyddsföreningen har tagit fram instruktioner för hur distansutbildningen ska genomföras. Vi har genom kraven i riktlinjerna för distansutbildning sett till att behörighetsutbildningen på distans följer gällande normer och riktlinjer som är beslutade av Utbildningskommittén för Heta Arbeten®.

För att möjliggöra att bedriva behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans är kravet på att genomföra en praktisk släckövning tillfälligt borttaget. För alla deltagare som går utbildningen för första gången är det dock en stark rekommendation att man genomgår en praktisk släckövning inom ett år från utbildningstillfället.

Hur upprätthålls kvalitén vid distansutbildningarna?
Brandskyddsföreningen följer de utbildningar som genomförs på distans noggrant. Bland annat genom ökat antal kvalitetsbesök under perioden. På distansutbildningarna kommer kvalitetsbesöken främst att genomföras på distans. 

Kommer ni att hålla andra utbildningar i Heta Arbeten® på distans?
Ja, vi håller även våra instruktörsutbildningar på distans. 

Brandskyddsföreningen följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer vid behov att uppdatera information och riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. Håll dig informerad via denna hemsida.