Behörighetsutbildning Heta Arbeten® hålls på distans

Från och med den 7 april kan arrangörer inom Heta Arbeten® hålla behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans. Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare inte kan ta sig till utbildningarna. Med utbildningar på distans gör Brandskyddsföreningen det möjligt att fortsätta brandsäkra arbetsplatserna, även under coronakrisen.

Jag behöver utbilda min personal i Heta Arbeten® men ser att de lärarledda utbildningarna är tillfälligt inställda nu under rådande situation med covid-19. Hur kan jag säkerställa att min personal kan upprätthålla sina certifikat Heta Arbeten®?
Brandskyddsföreningen har avtal med fristående utbildningsarrangörer som i nästa led utbildar hetarbetare. Deras utbud av utbildningar kan variera och flera utbildningstillfällen kan ha ställts in som en följd av covid-19. Brandskyddsföreningen har därför i nära samarbete med försäkringsbolag och berörda branscher tagit fram en riktlinje som möjliggör för våra arrangörer att hålla Brandskyddsföreningens Behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans. Inledningsvis gäller detta under tiden 2020-04-06 t.o.m 2020- 08-31.

Möjligheten till distansutbildning är helt nytt. Kontakta din arrangör för att ta reda på vad de kan tillhandahålla. Hitta en utbildningsarrangör här 

Hur hanterar ni de certifikat som går ut i närtid?
Parallellt med införande av möjlighet till distansutbildning, har vi förlängt alla certifikat som går ut i mars och april till och med den 31 maj 2020. Detta för att ge arrangörer och beställarorganisationer tid för omställning till distansutbildning. De hetarbetare som har certifikat som går ut i mars och april har informeras. Giltighetstiden på ett certifikat kan enkelt kontrolleras genom att söka fram hetarbetaren i vår databas. 

Finns det någon webbutbildning för Heta Arbeten® tillgänglig?
Nej, det finns i nuläget inte någon webbutbildning för Heta Arbeten®. Däremot har Brandskyddsföreningen i nära samarbete med försäkringsbolag och berörda branscher öppnat upp för våra arrangörer att hålla Behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans. Inledningsvis gäller detta under tiden 2020-04-06 t.o.m 2020- 08-31.

Hur kommer det sig att ni möjliggör för arrangörer att hålla Behörighetsutbildningen Heta Arbeten® på distans?
Smittspridningen av covid-19 har skapat en svår situation då många kursdeltagare har svårt att ta sig till behörighetsutbildningen Heta Arbeten®. Det har fått stora konsekvenser för många intressenter - bland annat de företag som beställer och utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, de företag som arrangerar utbildningen, men också för enskilda personer som behöver behörigheten för att kunna arbeta.

För Brandskyddsföreningen är det viktigt att kunna fortsätta utbilda för att upprätthålla brandsäkerheten vid heta arbeten även under coronakrisen. Därför har vi tillsammans med Utbildningskommittén för Heta Arbeten®, där både beställande branscher och försäkringsbolag är representerade, tagit beslutet att erbjuda behörighetsutbildningen på distans.


Hur länge kommer ni att erbjuda utbildningen på distans?
Inledningsvis gäller detta under perioden 2020-04-06 till och med 2020- 08-31. Brandskyddsföreningen och Utbildningskommittén för Heta Arbeten® följer utvecklingen noggrant och kommer att meddela alla berörda om perioden skulle behöva förlängas.


Kommer distansutbildningen påverka innehållet i utbildningen på något sätt?
Brandskyddsföreningen har tagit fram instruktioner för hur distansutbildningen ska genomföras. Vi har genom kraven i riktlinjerna för distansutbildning sett till att behörighetsutbildningen på distans följer gällande normer och riktlinjer som är beslutade av Utbildningskommittén för Heta Arbeten®. Men för att möjliggöra att bedriva behörighetsutbildning Heta Arbeten® på distans får vissa avsteg göras från utbildningsplanen. Bland annat har kravet på att genomföra en praktisk släckövning tillfälligt tagits bort. För alla deltagare som går utbildningen för första gången är det dock en stark rekommendation att man genomgår en praktisk släckövning inom ett år från utbildningstillfället.

Hur upprätthålls kvalitén vid distansutbildningarna?
Brandskyddsföreningen kommer att följa de utbildningar som genomförs på distans noggrant. Bland annat kommer vi öka antalet kvalitetsbesök under perioden, på distansutbildningarna kommer kvalitetsbesöken främst att genomföras på distans. Vi kommer också samla in synpunkter från instruktörer och deltagare för att kontinuerligt utveckla distansutbildningen tillsammans med våra arrangörer.


Kommer ni att hålla andra utbildningar i Heta Arbeten® på distans under våren och hösten?
Ja, vi kommer att hålla även våra instruktörsutbildningar på distans. De första två instruktörsutbildningar för Heta Arbeten® på distans har vi redan genomförts.


Brandskyddsföreningen följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer vid behov att uppdatera information och riktlinjer efter uppdateringar från Folkhälsomyndigheten. Håll dig informerad via denna hemsida.