Delegering

Måste den som delegerar tillståndsansvaret ha giltigt behörighet för heta arbeten?
Nej. Däremot måste den som blivit delegerad uppgiften att agera tillståndsansvarig ha giltigt behörighet. 

Måste delegeringen vara skriftlig?
Ja, utan undantag. Blankett för delegering hittar du här

Kan jag som tillståndsansvarig delegera tillståndsansvaret vidare till en kollega?
Ja det är möjligt om det i din egen delegering medges att du får delegera vidare. Delegeringen ska vara skriftlig.

Kan jag som tillståndsansvarig delegera tillståndsansvaret vidare till en entreprenör?
Ja det är möjligt om det i din egen delegering medges att du får delegera vidare. Delegeringen ska vara skriftlig.

Kan en delegering av uppgiften som tillståndsansvarig skrivas för en längre tid och även omfatta flera olika projekt, fastigheter?
Ja den kan gälla för exempelvis ett ramavtal om följande uppgifter är med:

  • Precisera vilka projekt, fastigheter, arbeten eller entreprenader delegeringen gäller för.

  • Tidsbegränsa den period som delegeringen omfattar. Perioden ska aldrig vara längre än certifikatets giltighetstid hos den till vilken man delegerat tillståndsansvaret. Detta för att säkerställa att utsedd tillståndsanvarige har rätt behörighet för heta arbeten.

  • Kontrollera att den som utför (skriver) delegeringen har formell rätt att göra detta.

  • Delegeringen ska ske med namngivna parter, alltid vara skriftlig och undertecknad av alla parter.

 

Utbildning för dig som är tillståndsansvarig Heta Arbeten®

En utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten®. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig.