Välkommen arbetsgivare

Brandskyddsföreningens utbildning och certifiering i Heta Arbeten® har funnits sedan 1990. Alltsedan dess har företagens skadekostnader sjunkit, produktionsfallen blivit färre och tragiska personolyckor kunnat undvikas. Heta Arbeten® har framgångsrikt bidragit till att skapa en tryggare arbetsmiljö med kompetenta hetarbetare utbildade av certifierade instruktörer.

 Heta Arbeten® utförs inom ett flertal föränderliga branscher som idag jobbar under helt andra förutsättningar än för bara några år sedan. Idag tillämpar en modern hetarbetare nya arbetsmetoder med nya verktyg och kan ha en grundutbildning från annat EU-land. Kompetenskraven är hårdare idag än för 25 år sedan och nya Heta Arbeten® är framtaget för att säkra den kompetensen och höja statusen på en certifierad hetarbetare. Genom ett avslutande kunskapstest certifieras deltagaren och svarar på så vis mot försäkringsbolagens krav.

Heta Arbeten® har ett utbildningsmaterial som i dagsläget finns på fem språk. Vi erbjuder även ett modernt IT-stöd med ett innehåll som svarar mot såväl utbildningsdeltagarens som företagens behov. 

Heta Arbeten® är ett branschrelevant skadepreventionskoncept med utbildning och certifiering som räddar liv, minskar skador och sparar pengar. Brandskyddsföreningen står som garant för att utbildningen är modern, relevant och noga utprövad med tydlig målgruppsanpassning. Vi utför ett kontinuerligt förbättringsarbete med målgruppsanpassade utbildningar, förbättrade hjälpmedel för hetarbetaren samt instruktörsutveckling.