Regler och blanketter

Nedan kan du ladda ner regler och blanketter.

Dokument på svenska

SBF HA-001.03 Säkerhetsregler för Heta Arbeten®

SBF HA-001.04 Säkerhetsregler för Heta Arbeten® - gäller från 1/1 2018

SBF HA-004.05 Tillstånd Kontrollista för Heta Arbeten® - gäller från 1 okt 2017

Förändringar i tillstånds- och kontrollistan från 1 oktober 2017

  • Tidsgräns för tillståndets giltighetstid har ändrats från 48 timmar till så kort tid som möjligt, normalt inte längre än en dag/ett skift.
  • Punkten som tar upp urkoppling av brandlarm hänvisar till checklista för tillfällig avstängning av brandskyddssystem, blankett SBF 175.
  • Tillståndsansvarig ska underteckna blanketten en gång till när arbetet är klart. Men denna underskrift bekräftar den tillståndsansvariga att arbetet är utfört och att arbetsplatsen är kontrollerad med avseende på brandsäkerhet.

SBF HA-002.02 Uppdrag som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten®
Används vid delegering av tillståndsansvarig vid Heta Arbeten® 

SBF HA-003.02 Fastighetsägares delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid Heta Arbeten®

SBF HA-007.02 Checklista högriskdetaljer i brandfarliga byggnadskonstruktioner

SBF HA-010.02 Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

SBF HA-012:1 Hästkoning - Heta Arbeten®

SBF-175.01 - Checklista för frånkoppling av brandskyddssystem  

 

 Dokument på engelska

SBF HA-001.03 The Safety Rules for Hot Work.pdf

SBF HA-003.02 Property owner's delegation of duty as permit.pdf

SBF HA-004.05 Permit Checklist for Hot Work

SBF HA-007.02 Checklist for work on waterproofing in high-risk constructions.pdf

 

  Dokument på ryska

SBF HA-001.03 Правила техники безопасности при проведении Пожароопасных работ.pdf

SBF HA-003.02 Передача владельцем недвижимости рабочих.pdf

SBF HA-004.05 Разрешение Контрольный лист для Пожароопасных работ

SBF HA-007.02 Контрольный лист для проверки конструкций с высоким.pdf

 

 Dokument på tyska

SBF HA001.03 Sicherheitsregeln für Feuer- und Heißarbeiten.pdf

SBF HA-003.02 Arbeitsbeauftragung des Grundstücks....pdf

SBF HA-004.05 Erlaubnis Checkliste für Feuer- und Heißarbeiten

SBF HA-007.02 Checkliste Risikokonstruktionen Dachdichtungsarbeiten.pdf

  Dokument på polska

SBF HA001.03 Zasady bezpieczeństwa dla prac wysokotemperaturowych.pdf

SBF HA002.02 Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielanie pozwolen´na wykonywanie prac wysokotemperaturowych

SBF HA-003.02 Przekazanie przez właściciela nieruchomości.pdf

SBF HA-004.05 Pozwolenie Lista kontrolna dla prac wysokotemperaturowych

SBF HA-007.02 Lista kontrolna dla konstrukcji wysokiego ryzyka podczas prac przy układaniu warstw uszczelniającyc.pdf