Bli instruktör

Instruktör är den person som handleder under utbildningstillfällena.

För att bli en certifierad instruktör behöver du gå en instruktörsutbildning för Heta Arbeten® (den aktuella instruktörsutbildningen gäller till och med 31 december 2019) och följa de krav och anvisningar som specificeras i normen för instruktörer- SBF 2013-2 Instruktör HA Mars 2015. 

En instruktör är anställd av eller har avtal med en arrangör. Som instruktör kan du även vara ägare av en enskild firma som är en godkänd utbildningsarrangör. Nya instruktörer utbildas på initiativ av en arrangör. 

Årsavgiften för en instruktör för Heta Arbeten® hittar du i prislistan.