Arrangörsansökan

När vi mottagit och kontrollerat din ansökan skicka vi två olika avtal:

  • Avtal utbildningsarrangör heta arbeten.
  • Avtal om personuppgiftsbehandling mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

Dessa ska skrivas under och returneras till: hetaarbeten@brandskyddsforeningen.se eller
Brandskyddsföreningen
Att: Kundsupport
Box 47244
100 74 STOCKHOLM.

När avtalen i retur mottagits och godkänts kommer ni att få ett välkomst meddelande och en inloggning till ”Mina sidor”.

Sökande förbinder sig att:

  • Anordna utbildningar som följer utbildningsplanen för Heta Arbeten®
  • Använda sig av aktuellt utbildningsmaterial (böcker, presentation och manus) som tagits fram av Brandskyddsföreningen
  • Använda sig av instruktörer som är certifierade av Brandskyddsföreningen för aktuell period
  • Använda Brandskyddsföreningens IT-stöd för att dokumentera och certifiera deltagarna
  • Sprida information som påverkar utbildningen i Heta Arbeten® till sina instruktörer
  • Rapportera till Brandskyddsföreningen när det upptäcks brister hos instruktörer som påverkar utbildningen i Heta Arbeten®
  • Betala avgifter enligt Brandskyddsföreningens prislista.
  • I övrigt följa aktuell utgåva av norm SBF 2012 för arrangörer samt arrangörsavtal.

Arrangör som önskar upphöra vara arrangör av utbildningar i Heta Arbeten® ska anmäla detta skriftligen till Brandskyddsföreningen med 6 månaders varsel. Avgifter återbetalas ej.

Arrangören intygar härmed att ovan nämnda krav är uppfyllda och kommer att följas för utbildningsverksamheten för Heta Arbeten®. Arrangören är medveten om att brister i kravuppfyllandet kan leda till att certifikatet som arrangör återkallas.