BrandSnack för beställare - nya säkerhetsregler

Den 1 januari 2023 började nya säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats att gälla. På detta BrandSnack för beställare, det vill säga de som låter utföra heta arbeten, går vi igenom de största förändringarna. Vi visar hur vår APP Heta Arbeten® och digital tillstånds- och kontrollista fungerar och berättar om vårt verktyg för digital tillståndshantering för företag - Heta Arbeten® PREMIUM.