Ansvar och organisation vid heta arbeten? Så gör du!

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium skräddarsytt för att rusta dig som beställer brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats med nödvändig kunskap och konkreta tips. Här ger vi dig fortbildning och tips kring hur ni kan organisera, delegera och förebygga bränder. Vi reder ut de vanligaste misstagen och visar goda exempel på hur andra organisationer löser utmaningar.

Anmäld dig här!*

Vem är beställare?
Utförs heta arbeten i er organisation – av egen personal eller av underentreprenör? Då har din organisation rollen som beställare av heta arbeten. Dessa arbeten är förknippade med en höjd brandrisk och hur dessa får utföras styrs av era försäkringsvillkor och 13 säkerhetsregler. Har du koll på vilket ansvar beställaren har och vad som gäller?

Under tre timmar ger vi dig:

 • kunskap om ansvar, säkerhetsregler och kopplingen till företagsförsäkringen.
 • fortbildning om nya krav vid tätskiktsarbete på tak och i högriskkonstruktioner.
 • insyn i lärande av bränder. Var börjar det oftast brinna och vilka säkerhetsregler är det man oftast bryter emot när det gör det?
  tips på hur ni undviker de vanligaste misstagen.
 • goda exempel på hur andra organisationer jobbar med heta arbeten.
  exempel på hur du sätter upp en säker och effektiv brandskyddsorganisation för heta arbeten och hur tillståndsansvaret kan delegeras.
 • konkreta tips hur tillståndsansvaret kan organiseras och hur brandsäkerheten kan höjas vid heta arbeten.


Dag och tid: fredagen den 19 januari klockan 9-11.
Kan du inte delta live? Vi skickar en inspelad version till dig i efterhand. 

Anmäld dig här!*

* Genom att anmäla dig till denna aktivitet godkänner du Brandskyddsföreningens behandling av dina personuppgifter

Utöver vad som står i Brandskyddsföreningens Service AB:s (”Brandskyddsföreningen”) vid var tid gällande integritets- och cookiepolicy gäller särskilt följande när du deltar i Brandskyddsföreningens webbinarier, konferenser, seminarier och övriga utbildningar (”Utbildningarna”). Brandskyddsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som deltagaren lämnar till Brandskyddsföreningen inom ramen för detta avtal och vid genomförande av Utbildningarna.

I och med att du anmäler dig till någon av Brandskyddsföreningens Utbildningar kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och följa upp Utbildningarna och därmed fullgöra vårt avtal med dig, för att kunna marknadsföra och informera om vår verksamhet som är ett berättigat intresse för att och för att Brandskyddsföreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

De personuppgifter vi kommer att behandla är:

 • kontaktinformation (såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och roll);
 • fotografier, videoinspelning och ljudupptagningar som görs vid genomförande av Utbildningarna. (Vid en distansutbildning kan t.ex. videoinspelning av distansutbildningen göras och sedan hållas tillgänglig för deltagarna under en viss period.)

De personuppgifter som du har lämnat till Brandskyddsföreningen kommer att lagras så länge det finns en laglig eller avtalsenlig skyldighet att spara uppgifterna.