Heta Arbeten i nyhetsflödet

 • Heta Arbeten® brandskyddar Peabs byggen
  2019 utfärdade Peab omkring 165 000 tillstånd i Heta Arbeten®. Bjoern Koetz Wildt, svetsansvarig på Peab Grundläggning, ser certifieringen som en viktig pusselbit i brandsäkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna. – Under det senaste året har vi inte haft ett enda tillbud kring heta arbeten i det dotterbolag jag jobbar, berättar Bjoern Koetz Wildt. Nyhet Brandskyddsföreningen maj 2020.

 • Behörighetsutbildning Heta Arbeten® i ständig utveckling
  Den populära behörighetsutbildningen Heta Arbeten® utvecklas kontinuerligt för att möta samhällets och företagens behov. Varje år utbildas cirka 70 000 personer och för att få bästa möjliga resultat kan utbildningen anpassas till olika målgrupper, till exempel gymnasieelever eller specifika branscher. Brandsäkert maj 2020

 • Behörighetsutbildning Heta Arbeten® hålls på distans – Bengt först ut
  Hallå där Bengt Sameby, instruktör för Heta Arbeten® från Corema Svetsekonomi. Du var först ut med att hålla Behörighetsutbildning Heta Arbeten® som distansutbildning. Hur gick det? Nyhet Brandskyddsföreningen april 2020.

 • Heta Arbeten® – en modern 30-åring
  Sedan konceptet Heta Arbeten® introducerades 1990 har det bidragit till ökad kunskap, säkrare arbetsplatser och minskade skadekostnader. Men ingen är nöjd så länge bränder kopplade till heta arbeten fortfarande sker, och det 30-årsjubilerande konceptet fortsätter att utvecklas – alltid med hög kvalitet i fokus. Brandsäkert februari 2020.

 • Instruktörer redo för nya Heta Arbeten®
  Inför 2020 har Heta Arbeten® genomgått en större uppdatering. Tomas Söderberg på BillerudKorsnäs är en av instruktörerna som har utbildats under hösten, för att i sin tur kunna förmedla den viktiga kunskapen till hetarbetare nästa år. Brandsäkert december 2019.

 • Nya instruktörer Heta Arbeten® får grundkurs
  Heta Arbeten har genomgått en större uppdatering inför nästa certifieringsperiod. En av de stora nyheterna är att nya instruktörer genomgår en dags grundutbildning. Under hösten var det premiär för kursen. Brandsäkert november 2019.

 • Certifikat Heta Arbeten®
  Artikel sid 11, bilaga i Dagens Industri, september 2019

 • Nu blir populära utbildningen Heta Arbeten® ännu bättre
  Artikel i BrandSäkert september 2019

 • Heta Arbeten® laddar med uppdaterad och ännu mera branschanpassad utbildning
  Artikel på brandsyddsforeningen.se. Maj 2019.

 • Digital "checklista" ökar brandsäkerheten på byggarbetsplatser
  Artikel på byggnyheter.se. April 2019

 • Digital ”checklista” ökar säkerheten på stora heta byggarbetsplatser
  Artikel i tidningen Aktuella byggen, sid 98. April 2019.

 • Säkrare och effektivare med digital tillstånd Heta Arbeten®
  Artikel på Slussen.biz. April 2019.

 • Säkrare, effektivare och smidigare med Heta Arbeten®
  Artikel i tidningen Branschaktuellt, sid 30. April 2019.

 • Heta Arbeten® lanserar digital tillstånds- och kontrollista
  Genom att använda den digitala tillstånds- och kontrollistan går det att effektivisera tillståndsgivningen, höja säkerheten och göra uppföljningar på arbetsplatsen. Brandsäkert April 2019.

 • Kontrollera heta arbeten i luren
  Nyhet hos Svensk byggtjänst. Mars 2019.

 • Ny webbutbildning i Heta Arbeten för gymnasieelever
  Den webbaserade förförståelseutbildningen hjälper elever att tänka rätt för att klara behörighetsutbildningen för Heta Arbeten®. Dec 2018.

 • Ny fördjupningsutbildning inom Heta Arbeten®
  I höst släpps en ny utbildning som fokuserar på tillståndsgivningen vid Heta Arbeten. Syftet är att stärka rollen som tillståndsansvarig. Nov 2018.
 • Skräddarsydd utbildning för heta arbeten i Finland
  På varvet Meyer Turku får alla hetarbetare gå en skräddarsydd
  utbildning som komplement till den vanliga utbildningen. Brandsäkert nov 2018.

 • Vad är Heta Arbeten
  Hur vet man om en arbetsmetod räknas som Heta Arbeten eller inte? Brandsäkert maj 2018

 • Tänk hett och jobba rätt
  Heta Arbeten sker regelbundet på många arbetsplatser. Att säkerhetsreglerna följs och att tillståndsgivarna tar sin uppgift på allvar är viktigt för såväl beställare som försäkringsbolag. Brandsäkert maj 2018

 • Företagen välkomnar våra besiktningsbesök
  Hans-Eric Zetterström på Länsförsäkringar har varit med och utvecklat konceptet Heta Arbeten sedan starten. Resultatet har blivit en kraftig minskning av skadekostnaderna och säkrare arbetsplatser. Brandsäkert april 2018

 • Konceptet Heta Arbeten sparar miljoner
  Regelverket kring heta arbeten på tillfällig plats har räddat egendom för miljontals kronor de senaste 25 åren. Brandsäkert sept 2017

 • Hovslagare – ett riktigt hästjobb
  Hovslagaren Kristina Ahlén skor runt fyra hästar per dag och har deltagit i remissarbetet kring de nya anvisningar kring hästskoning som är på gång. Brandsäkert sept 2017

 • Krångligt med tillståndsansvarig vid hästskoning?
  Jag äger ett stall där jag hyr ut tio boxplatser till olika hästägare. De anlitar olika hovslagare som ska hästsko varje häst var åttonde vecka. Som ägare till stallet måste jag ha utbildning i Heta Arbeten för att få vara tillståndsansvarig och skriva under kontrollblanketten för varje besök. Brandsäkert sept 2017

 • Svetsloppor bakom många cellplastbränder
  Cellplatsbränder på byggarbetsplatser är ett återkommande problem. Linda Martinsson, byggnadsfysiker på Skanska, vill sätta fokus både på brandsäkerhet i stort och på brandriskerna med cellplastmaterial. Brandsäkert nov 2017

 • Brister i heta arbeten 
  I branden på Bergvik köpcentrum var orsaken tydlig. Det var ett brandfarligt hetarbete som gav upphov till branden. Brandsäkert okt 2016

 • Heta arbeten bakom brand i Bergvik köpcenter
  Det var ett svetsarbete som låg bakom branden i köpcentret som ledde till brand-, vatten- och rökskador. Brandsäkert okt 2016